graph

Tekort aan talent op hoogste peil sinds 7 jaar in België

De arbeidsmarkt is in volle transformatie onder druk van digitalisering en nieuwe technologieën. Het creëren van banen versnelt, maar tegelijkertijd blijft de kloof tussen vraag en aanbod van vaardigheden/competenties alsmaar groeien. 35% van de Belgische werkgevers geeft aan moeite te hebben met het aanwerven. Het gebrek aan werkkrachten wordt gevoeld in de 3 gewesten van het land, en treft 38% van de werkgevers in Vlaanderen, 35% in Brussel en 30% in Wallonië.

De wereld wordt geconfronteerd met een toenemend tekort aan talent. Bekijk onze video.

De wervingsproblemen worden groter naarmate de omvang van het bedrijf

Grote bedrijven (250+ werknemers) ervaren dubbel zoveel moeilijkheden met het vinden van gekwalificeerd personeel als microbedrijven (< 10 werknemers).

In de andere bestudeerde segmenten ondervindt meer dan één op de twee werkgevers moeilijkheden om openstaande vacatures in te vullen, 51% in kleine bedrijven (10 tot 49 werknemers) en 58% in middelgrote bedrijven (50 tot 249 werknemers).

TS Test Charts - Size

Top 10 knelpuntberoepen

Net als in de vorige edities worden de top 10-posities waarvoor Belgische werkgevers wervingsproblemen ondervinden, nog steeds gedomineerd door technische functies en handarbeid.
Terwijl artificial intelligence de automatisering van verschillende processen versnelt, herdefinieert technologie de meest gezochte beroepen in plaats van ze te vervangen.

De top 10-knelpuntberoepen zijn vrij gelijklopend op regionaal niveau.

role-1-v2

Waarom belgische werkgevers de gezochte talenten moeilijk vinden

Meer dan één op de drie Belgische werkgevers geeft aan dat het gebrek aan inzendingen voor een openstaande vacature de belangrijkste oorzaak is van een tekort aan arbeidskrachten. Terwijl 36% van de ondervraagde werkgevers van mening is dat de kandidaten niet over de nodige competenties beschikken (20% klaagt over het gebrek aan 'hard skills' en 14% over het gebrek aan 'soft skills'). Naarmate bedrijven digitaliseren en hun rollen veranderen, is het vinden van een goed evenwicht tussen technische en persoonlijke competenties (communicatie, samenwerking, probleem oplossend denken etc.) de grootste uitdaging geworden bij het aanwerven.

TS Test Charts - Drivers
Color key
  •  Gebrek aan kandidaten
  •  Gebrek aan ervaring
  •  Onvoldoende technische competenties/hard skills
  •  Gebrek aan soft skills
  •  Hogere loonsverwachtingen
  •  Verwachtingen op vlak van extralegale voordelen
  •  Issues eigen aan het bedrijf
  •  Andere/ Weet niet

Het tekort aan talent oplossen

In het digitale tijdperk is snelheid en doelgerichtheid belangrijker dan ooit. Om gelijke tred te houden met de Skills Revolution van vandaag, moet een efficiënte talentstrategie gebaseerd zijn op deze vier hoofdelementen:

Build
1_Build-01

Investeren in leren en
ontwikkeling om uw
talentpijplijn te laten groeien.

Buy
2_Buy-01

Investeren in leren en ontwikkeling om uw talentpijplijn te laten groeien

Borrow
3_Borrow-01

Talentgemeenschappen buiten de organisatie cultiveren, (halftijdse werkkrachten, freelancers, uitzendkrachten etc.)

Bridge

4_Bounce-01

Mensen helpen verdere stappen te zetten en naar nieuwe functies toe te werken, zowel binnen als buiten de organisatie.

Oplossingen: goede praktijk

Ontdek hoe ManpowerGroup organisaties helpt het tekort aan talent op te lossen en hen ondersteunt bij het duurzaam bouwen aan het talent van vandaag en morgen.

MPG_CS_DL_Template_USA

Vertrouw ons uw uitdagingen toe met betrekking tot het tekort aan talent.

Elke organisatie kampt op een andere manier met een teort aan talent. Dit vereist aangepaste antwoorden. Als wereldexpert in human resources helpt ManpowerGroup dagelijks honderdduizenden bedrijven in 80 landen om in dit digitale tijdperk de beste talenten aan te trekken, te evalueren, te ontwikkelen en te behouden.

Contacteer ons

006Meeting